Gjemali ko keno belgija

Naprimjer, orue od oblutaka i kamenih plocica iz nizih slojeva klanca Olduvai (slika 3.3.), iznimno je primitivno.Takvo orue i danas upotrebljavaju plemena u razli citim dijelovima svijeta, ciji pripadnici odabiru tanku kamenu plo cicu, otkidaju jedan od njezinih rubova i potom ga upotrebljavaju za struganje ili sjecenje.Svoje sumnje je povjerio W. E. Le Gros Clarku, sefu odsjeka za an tropologiju pri Sveucilistu u Oxfordu, koji je isprva bio skeptican.Prije svega, ona objasnjava i osuuje zle napore akademskog establismenta da zastiti svoj zastarjeli status quo.Znanstvenici su, pak, ubrzo poceli isticati da su i sami bili zrtve obmane.Neki rezultati testiranja pokazuju da je jedan uzorak stariji, a drugi da je mlai.EVOLUCIONISTICKE PREDODZBE S obzirom na predstavljene dokaze, tesko mozemo opravdati ustraj no Holmesovo i Sinclairovo odbacivanje kalifornijskih otkria.Razina sacuvanosti kosti, koja je bila veoma nagrizena zeljeznim oksidom, odgovarala je tom sloju.

Akademski sud Sveucilista u Jeni, jed nom ga je prilikom osudio za krivotvorenje crteza embrija razlicitih zivotinja, sto je ucinio kako bi dokazao svoje nazore o podrijetlu vrsta.Ostavili su velik dojam cak i na znanstvenike - i to sasvim opravdano.

Osim u slucaju prihvaanja najnovije pre tpostavke o starosti, koju je postavio neki znanstvenik, kao tocne, treba uzeti u obzir citav niz predlozenih datiranja.Otkrivena su i dva graevinska temelja od isjecenih drvenih dasaka i malih drvenih trupova, te velika ognjista i male ugljene pei oblozene glinom.Iz gornjih chapadmalalanskih slojeva iz kasnog pliocena, Ameghino je iskopao bedrenu kost toksodonta, izumrlog juznoamerickog sisavca-kopitara, koji je nalikovao krznatom, kratkonogom nosorogu bez rogo va.

Napredno kameno orue otkriveno je i meu skupinama europskih eolita.Godine 1936., ruski pedijatar Ivan Ivlov, putovao je Altajskim gorjem u juznom dijelu Mongolije.Drugi su pretpostavili da je rijec o parazitima, no priznali su da oni, koliko je poznato, ne obitavaju u zubima riba. Tada je dr.Charlesworth je uvjerljivo argumentirao zasto te rupe nisu mogle uciniti morske zivotinje, kao sto su mekusci koji buse.

S njime su bili i Otto Zdansky, austrijski paleontolog koji je ondje poslan kao njegov pomonik, te Walter M.No, od 1984. do 1992. zajedno sam s Richardom Thompsonom i uz pomo naseg istrazivaca Stephena Bernatha, skupio opsezan kor pus dokaza, koji pozivaju na preispitivanje danas openito prihva enih teorija o ljudskoj evoluciji.

Kriticari su tvrdili da su Harrisonovi eoliti samo proizvodi nje gove maste - slomljene kremene plocice.Potpuno je neobicna mogunost da su u Brazilu, u bilo koje doba u dalekoj proslosti, posto jali hominidi s fizickim znacajkama Homo erectusa.Oakley je zakljucio da kosti iz Piltdowna po tjecu iz razdoblja Riss-Wurm interglacijala, sto znaci da su stare izmeu 75 000 i 125 000 godina.Oakleya iz Britan skog muzeja, da analizira fosile iz Swanscombea i Piltdowna, novom metodom utvrivanja sastava fluora.

Je dan od prezivjelih gerilaca je rekao da je njega i njegove drugove, u spilji napalo nekoliko majmunolikih stvorenja.Na temelju cega je Dubois, osim pod utjecajem Haeckela, za kljucio da je njegov primjerak prijelazan tip izmeu fosilnih maj muna i suvremenih ljudi.Ustvari, ta teorija ima smisla samo ako zanemarimo mnostvo dokaza.To bi iskljucilo primjenu tih dvaju hominida u konstruiranju vremenskog evolucijskog slijeda.Slucaj otkria iz Castenedola pokazuje sve nedostatke paleoantropoloskih metoda.Osobito su zanimljive bile slomljene kosti malog jelena Dicrocerusa elegansa.Znanstvenici su svrstali fosile hominida iz Kine u vremenski evolucijski slijed, prije svega na temelju njihova fizickog tipa.Ne postoji mnogo podataka o otkrivacima ni o izvornim stratigrafskim polozajima tih predmeta.

Veina antropologa tvrdi da je australopitek predak covjeka, koji je imao majmunoliku glavu, covjekoliko tijelo, te da je hodao uspravno na dvije noge.No, postoji i trei divljak, Almas, koji je navodno manji i mnogo vise nalik covjeku.Najrazumnije objasnjenje bilo bi da su europski eoliti, kao i oru e iz Oldowana u Istocnoj Africi, umjetno stvoreni.No, promijenio je misljenje nakon sto je podrobno ispitao lokalne stanovnike.Tako on u izvjesnoj mjeri potvruje da ostaci ko stura iz navedenih nalazista, potjecu iz srednjeg pleistocena.Prestu, predstavlja otkrie Georgea Millera, kustosa Imperial Valley College Muzeja u El Centru u Kaliforniji.Neki strucnjaci prosiruju taj okvir do oko 30 000 godina, dok rastua manjina izlaze dokaze o postojanju covjeka na americkom kontinentu u mnogo starijim razdobljima pleistocena.

Von Koenigswald je smatrao da je Meganthropus bio divovski izdanak glavne linije ljudske evolucije.Juznoafricki anatom Philip Tobias, utvrdio je da je kapacitet lu banje OH7 680 cm3, sto je mnogo vise od obujma zinjantropove 3 lubanje, koji iznosi 530 cm, pa cak i od najvee lubanje australopi3 teka, ciji je kapacitet oko 600 cm.Mozemo samo zamisliti kako doktrinarna znanstvena javnost manipulira tim postupkom kako bi sprijecila obja vljivanje nezeljenih informacija u znanstvenim casopisima.Takva dvosmislenost osobito cesto prati pomno planirane prijevare - ako je to slucaj i s otkriem iz Piltdowna.Doista, kameno orue su uglavnom odabirali meu prirodno razlomljenim oblucima.Nekoliko smo puta preo krenuli tijelo sa svih strana i izmjerili ga.Kako smo vidjeli u nasoj raspravi o ostacima ljudskih fosila ot krivenih u Kini i na drugim lokacijama, u veini slucajeva nije mogue potpuno precizno utvrditi njihovu starost.I na kraju emo razmotriti neolitska otkria iz tercijarnog zlatonosnog sljunka u kalifornijskoj zlatnoj pokrajini.

Jednoga poslijepodneva je otkrio gornji dio goljenice, duge kosti izmeu koljena i gleznja.Za veinu znanstvenika, otkrie iz Piltdowna II predstavljao je dokaz da lubanja i celjust pripadaju istom pojedincu.Razliciti promatraci katkad daju meusobno protuslovne iskaze i. osim toga, njihova osjetila i sjeanja nisu savrsena.